ZADAR

  • ZADAR
  • ZADAR
  • ZADAR
  • ZADAR
  • ZADAR
Zadar je drevni grad, sagrađen na središtu hrvatskog Jadrana, prepun je povijesnih i kulturnih znamenitosti. Star tri tisuće godina, grad duge, burne i dinamične povijesti, često rušen, pljačkan, razaran, svaki je put iz ruševina nicao jači, ljepši i boga

Zadar je drevni grad, sagrađen na središtu hrvatskog Jadrana, prepun je povijesnih i kulturnih znamenitosti. Star tri tisuće godina, grad duge, burne i dinamične povijesti, često rušen, pljačkan, razaran, svaki je put iz ruševina nicao jači, ljepši i bogatiji. U povijest se Zadar prvi put javlja u 4. st. pr.n.e. kao naselje ilirskog plemena Liburna - spominje se oblik imena Jader, a prolazeći povijesni put ime se mijenja u Idassa (grčki izvor), Jadera (rimski izvor), Diadora, Zara (za vladavine Venecije i kasnije Italije) do današnjeg imena Zadar.

Nakon 59. godine pr.n.e. Zadar postaje Rimski municipij, a 48. godine pr.n.e. kolonija rimskih građana. Pod vladavinom Rimljana Zadar poprima karakter grada s pravilnom mrežom ulica, s izgaraðenim glavnim trgom - forumom, a do njega povišeni kapitolij s hramom. U 7. stoljeću Zadar postaje središte (glavni grad) bizantskog temata (provincije) Dalmacije.

Početkom 9. stoljeća Zadar se spominje kao sjedište biskupa Donata i bizantskog vođe Paulusa. U tom vremenu podiže se na rimskom forumu crkva Svetog Trojstva, danas Svetoga Donata, za koju se može reći da je znamen grada Zadra. Veće naseljavanje Hrvata zabilježeno je u 10. stoljeću. Iz toga vremena sačuvani su temelji romaničke crkve Sv. Marije, te crkve Sv. Krševana i katedrale Sv. Stošije.

Godine 1202. grad spaljuju i osvajaju Križari i Mlečani. Poslije toga grade se prve gotičke crkve u Dalmaciji Sv. Frane i Sv. Dominik, a od umjetničkog blaga tog vremena treba izdvojiti pozlaćenu srebrnu škrinju - kovčeg Sv. Šimuna. 15. i 16. st. obilježeni su značajnim aktivnostima hrvatskih pisaca, koji pišu na narodnom hrvatskom jeziku (Petar Zoranić, Brne Karnarutić, Šime Budinić, Jerolim Vidulić ...).

Nakon Venecije vlast nad Zadrom po prvi put preuzimaju Austrijanci (1797. g.), a potom Francuzi od 1806. do 1813. godine. Druga austrijska vlast potrajala je sve do 1918. godine, a Zadar i dalje zadržava status glavnog grada Kraljevine Dalmacije i sjedište je Dalmatinskog sabora (osnovano 1861.) i crkvene metropolije za čitavu Dalmaciju. Rapallskim ugovorom Zadar je 1920. pripojen Italiji kao enklava na istočnoj obali Jadrana. U njenom sastavu Zadar je ostao sve do konca Drugog svjetskog rata u kojem je tijekom teških savezničkih bombardiranja razoreno 80% povijesne jezgre grada. Gotovo potpuno razoren i napušten konačno je pripojen Hrvatskoj (u okviru Federativne Jugoslavije).

Nakon proglašenja neovisnosti Republike Hrvatske i srpske agresije na Hrvatsku, grad Zadar i njegovo zaleðe napadnuti su u listopadu 1991. neviðenom silom kako bi se osvojili i uništili. Sam grad bio je u potpunom okruženju više puta granatiran i najbrutalnije razaran, a znatno je oštećena i zadarska spomenička baština.

Danas je grad Zadar sačuvani spomenik različitih povijesnih vremena i kultura, koje su postavile granice i vidljive konture njegova urbana izgleda, a kao i tijekom minulih stoljeća burne povijesti čuvaju ga i dalje njegova četiri sveca zaštitnika - Sv. Krševan, Sv. Šime, Sv. Stošija i Sv. Zoilo.

Pošaljite nam poruku

Ime:
Prezime
Telefon:
E-mail:
Predmet:
Vaša poruka:
More d.o.o.
Turistička agencija

Adresa sjedišta:
Velebitska 8a
23 000 Zadar
Hrvatska

Voditelj poslova: Ivana Puškarić Smokrović

M: info@morezadar-travel.com
W: www.morezadar-travel.com
T:+385(0) 23 312 556
F:+385(0) 23 312 556
Facebook: More Travel
Upisano u sudski registar trgovačkog suda u Zadru MBS 110007214.
Temeljni kapital društva u iznosu od 20.000,00 Kn uplaćen u cijelosti.

OIB: 09621722386
ID KOD: HR-AB-23-23-110007214
Radno vrijeme: 01.06. – 30.09. od 08:00 do 22:00 sata
/ 1.10. – 01.04. od 08:00 do 16:00 sati

Upći uvjeti poslovanja

Direktor/član uprave: Ante Smokrović
ID KOD: HR-AB-23-110007214
IBAN: HR1524020061100591246
SWIFT: ESBCHR22
Nadležno tijelo za službeni nadzor djelatnosti turističke agencije je Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb

Službeni nadzor vrši: Služba turističke inspekcije - Područna jedinica Split,
Ispostava - Zadar, Ivana Mažuranića 28, 23000 Zadar.

Sukladno članku 6. Točka 3 Zakona o pružanju usluga u turizmu obavještavamo potrošače da eventualno nezadovoljstvo za pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u prostorijama agencije ili isti možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na adresu: info@morezadar-travel.com