Lika

  • Lika
  • Lika
Lika je gorska regija ili visoravan, okružena gorskim lancima; Velebit na jugu, Velika Kapela na zapadu, Mala Kapela na sjeveru te Lička Plješivica na istoku. Sjeverna granica prilično je neodređena jer Ogulinsko-Plašćanska dolina predstavlja prijelazni prostor između Like i Gorskog Kotara.

ZEMLJOPISNI POLOŽAJ:
Lika je gorska regija ili visoravan, okružena gorskim lancima; Velebit na jugu, Velika Kapela na zapadu, Mala Kapela na sjeveru te Lička Plješivica na istoku. Sjeverna granica prilično je neodređena jer Ogulinsko-Plašćanska dolina predstavlja prijelazni prostor između Like i Gorskog Kotara. Čitavo područje može se okarakterizirati kao planinska zaravan podijeljena manjim planinskim lancima u više cjelina (Gacka, Ličko polje ili Lika, Krbava (regija) i Ličko Pounje). Ima veliko strateško i prometno značenje jer predstavlja spojnicu kontinentalnog i primorskog dijela Hrvatske, stoga se Lika još naziva i "Kralježnica Hrvatske". Kroz Liku prolazi državna cesta Zagreb-Split, autocesta Zagreb-Split, te željeznička pruga Zagreb-Knin-Split. Kroz Liku protječu hrvatske ponornice, rijeka Gacka , rijeka Lika , rijeka Otuča , rijeka Krbava, rijeka Korenica (rijeka) te u Lici još izvire rijeka Una koja protječe njezinim istočnim dijelom samo u gornjem toku.

POVIJEST:
U prethistorijsko i antičko doba područje Like naseljava ilirsko pleme Japodi. Njih je u I. stoljeću prije Krista pokorila rimska vojska, ali su i dalje zadržali svoju plemensku autonomiju, baveći se nomadskim stočarstvom. Romanizacija ovog prostora bila je samo površna, jer je Rimljanima bilo najvažnije osigurati putne komunikacije. Do većih promjena dolazi raspadom carstva i seobama naroda, kad se na ličko područje doseljavaju Hrvati. Oni uspostavljaju svoju upravnu organizaciju, osnivajući plemenske župe Gacku, Krbavu i Liku.

Pošaljite nam poruku

Ime:
Prezime
Telefon:
E-mail:
Predmet:
Vaša poruka:
More d.o.o.
Turistička agencija

Adresa sjedišta:
Velebitska 8a
23 000 Zadar
Hrvatska

Voditelj poslova: Ivana Puškarić Smokrović

M: info@morezadar-travel.com
W: www.morezadar-travel.com
T:+385(0) 23 312 556
F:+385(0) 23 312 556
Facebook: More Travel
Upisano u sudski registar trgovačkog suda u Zadru MBS 110007214.
Temeljni kapital društva u iznosu od 20.000,00 Kn uplaćen u cijelosti.

OIB: 09621722386
ID KOD: HR-AB-23-23-110007214
Radno vrijeme: 01.06. – 30.09. od 08:00 do 22:00 sata
/ 1.10. – 01.04. od 08:00 do 16:00 sati

Upći uvjeti poslovanja

Direktor/član uprave: Ante Smokrović
ID KOD: HR-AB-23-110007214
IBAN: HR1524020061100591246
SWIFT: ESBCHR22
Nadležno tijelo za službeni nadzor djelatnosti turističke agencije je Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb

Službeni nadzor vrši: Služba turističke inspekcije - Područna jedinica Split,
Ispostava - Zadar, Ivana Mažuranića 28, 23000 Zadar.

Sukladno članku 6. Točka 3 Zakona o pružanju usluga u turizmu obavještavamo potrošače da eventualno nezadovoljstvo za pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u prostorijama agencije ili isti možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na adresu: info@morezadar-travel.com